RODO w przedszkolu

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych i musi być stosowane na terenie Polski. Do czasu wejścia w życie RODO przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. taka podstawą jest oprócz ustawy ww. rozporządzenie.

Przedszkole Prywatne KLEKSIK przetwarza Państwa dane osobowe na postawie art. 6 pkt a RODO – osoba, której dotyczą dane, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Przedszkole KLEKSIK w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich właściwego zabezpieczenie stworzyła Politykę Ochrony Danych Osobowych obowiązującą wszystkich pracowników oraz współpracowników Przedszkola KLEKSIK.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Przedszkolu KLEKSIK.

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole KLEKSIK z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 39b, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  jest Aneta Ciszkowska , e-mail:kontakt@przedszkolekleksik.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych  przez Przedszkole KLEKSIK odbywa się na postawie art. 6 pkt a RODO – osoba, której dotyczą dane, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa  oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora: 

  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • sprostowania swoich danych osobowych, 
  • usunięcia swoich danych osobowych,  
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych  
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,  
  • przenoszenia swoich danych osobowych.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem kontakt@przedszkolekleksik.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - obecnie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Zamknij